Galerie AdK

Rosa Lachenmeier

Het ongewone in het gewone

Ik laat me inspireren door mijn visuele omgeving van alledag. Met foto’s start ik en leg zo dagelijkse beelden vast. De foto’s vormen de grondstof, dit ruwe materiaal verwerk ik verder met collage, verf welk ik met allerlei lagen inzet omdat wat mij boeit zichtbaar te maken. Gefascineerd let ik daarbij op situaties die zoiets als neuralgische punten van onze tijd belichamen: mensen in beweging of alleen in de ruimte, het stadslicht dat verandert van dag naar nacht, opbouw en afbraak van architectuur als metafoor van verandering, bruggen als verbindingen, stedelijke situaties in de spanningsboog tussen architectuur en natuur.

The unusual in the ordinary

I let myself be inspired by my everyday, visible surroundings and capture my visual experiences in photographs. These form the raw material, which I process further with collage and painting. In doing so, I pay attention to situations that embody something like neuralgic points of our time: people in motion or alone in space, city light alternating from day to night, construction and demolition of architecture as a metaphor of change, bridges as connections, urban situations in the field of tension between architecture and nature.

Das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen

Ich lasse mich von meiner alltäglichen, sichtbaren Umgebung inspirieren und halte meine visuellen Erfahrungen in Fotografien fest. Diese bilden den Rohstoff, den ich mit Collage und Malerei weiter verarbeite. Dabei achte ich auf Situationen, die so was wie neuralgische Stellen unserer Zeit verkörpern: Menschen in Bewegung oder allein im Raum, Stadtlicht im Wechsel von Tag zu Nacht, Aufbau und Abriss von Architektur als Metapher der Veränderung, Brücken als Verbindungen, städtische Situationen im Spannungsfeld von Architektur und Natur.

Site van Rosa Lachenmeier

Recent werk

Split Light (no1369), 2019, Rosa Lachenmeier
Dance of Bridges (no1265), 2016, Rosa Lachenmeier
Summer in the City (no1438), 2020, Rosa Lachenmeier
Green Architecture (no1387,1390,1392), 2020, Rosa Lachenmeier
Subway People (no1344), 2017, Rosa Lachenmeier
Berlin, double City (no1245), 2015, Rosa Lachenmeier
Industrial Poetry (no1363), 2018, Rosa Lachenmeier
Water Tank (no1365), 2018, Rosa Lachenmeier
City Bridges, (no1315), 2016, Rosa Lachenmeier
The Sound of New York Bridges (no1450), 2020, Rosa Lachenmeier

Terug naar alle kunstenaars

This site is protected by reCHAPTA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply